Бөлім туралы
Байланыс ақпараты
Жаңалықтар
2018 жылға арналған жұмыс міндеттері
Бөлімнің жұмысы
«Саран қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ құзыреті
Қаланың басшылары
Қала туралы
Фотогалерея
Мемлекеттік сатып алулар
Мемлекеттік қызметтер көрсету
Сілтемелер
Қарым-қатынас
Халықпен жұмыс
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
Ар-намыс кодексі
Қазақстан Республикасының Жер кодексі
Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскесін алуға кезектілік тізімі
Сенім телефоны
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері
Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауы
Жер заң бойынша
Өзінең баста
Жерлерді тексеру кестесі
Саран қаласында бизнес жүргізу үшін бос жер учаскесінің бірыңғай реестрі
 
 
 

 
Жаңалықтарының таратуға жазылу

Имидж  гос службы

Главная«Саран қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ құзыреті

«Саран қаласының жер қатын...1. Облыстың уәкілетті органының құзыретіне:

1) облыстың жергiлiктi атқарушы органының жер қойнауын пайдалану (ґндіру жґніндегі; бірлескен барлау және ґндіру жґніндегі; барлаумен және (немесе) ґндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану жґніндегі жұмыстарды жүргізу үшін), магистральды құбырлар, мұнай және газ ґңдеу объектiлерiн, жаңартылатын энергия кґздерін пайдалану жґніндегі объектілерді салу (реконструкциялау) мақсаттары үшін, индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің индустриялық-инновациялық жобалары, жергiлiктi маңызы бар ерекше қорєалатын табиєи аумақтарды құру және кеңейту үшін жер учаскелерiн беру жґнiндегi, сондай-ақ пайдалы қазбалардың кен орындары табылєанда және қазу үшін, магистральды құбырлар салу (реконструкциялау), жергiлiктi маңызы бар ерекше қорєалатын табиєи аумақтарды құру және кеңейту, «Инвестициялар туралы» қазақстан Республикасының Заңына сәйкес инвестициялық стратегиялық жобаларды іске асыру үшін жер учаскелерiн мемлекет мұқтажына мәжбүрлеп иелiктен шыєару жґнiндегi ұсыныстары мен шешiмдерiнiң жобаларын дайындау;
2) облыстың жергілікті атқарушы органының мемлекеттік єылыми-зерттеу ұйымдары мен олардың тәжірибе шаруашылықтарына, сондай-ақ мемлекеттік тұқым ґсіру шаруашылықтары мен асыл тұқымды мал зауыттарына жер учаскелерін беру жґніндегі ұсыныстары мен шешімдерінің жобаларын дайындау;
2-1) аумақтық сулар алып жатқан жер учаскелерін жасанды єимараттар салу үшін беру жґніндегі облыстың жергілікті атқарушы органының ұсыныстарын және шешімдерінің жобаларын дайындау;
3) жерді резервте қалдыру жґніндегі ұсыныстарды дайындау;
4) ґз құзыреті шегінде мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (баєалау) құнын бекіту;
5) ґз құзыреті шегінде жер учаскелерінің бґлінетіндігі мен бґлінбейтіндігін айқындау;
6) жерге орналастыруды жүргізуді ұйымдастыру және жер учаскелерін қалыптастыру жґніндегі жерге орналастыру жобаларын бекіту;
7) жерді аймақтарєа бґлу жобаларын және облыстың жерін ұтымды пайдалану жґніндегі баєдарламаларды, жобалар мен схемаларды әзірлеуді ұйымдастыру;
8) ґз құзыреті шегінде жер сауда-саттыєын (конкурстар, аукциондар) жүргізуді ұйымдастыру;
9) жерді пайдалану мен қорєау мәселелеріне қатысты облыстық, қалалық, аудандық баєдарламалардың, жобалар мен схемалардың сараптамасын жүргізу;
10) ґз құзыреті шегінде жер учаскесін сатып алу-сату шарттары мен жалдау және жерді уақытша ґтеусіз пайдалану шарттарын жасасу және жасалєан шарттар талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;
11) аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың деректері негізінде облыстың жер балансын жасау;
12) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алєашқы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
13) осы Кодекстің 71-бабына сәйкес облыстың жергілікті атқарушы органының іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануєа рұқсат беруі жґнінде ұсыныстар дайындау;
14) ауыл шаруашылыєы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру жґнінде ұсыныстар дайындау жатады;
15) алып тасталды - ҚР 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
2. Республикалық маңызы бар қаланың, астананың уәкілетті органының, оның әкімшілік баєынысына берілген аумақтаєы құзыретіне:
1) алып тасталды - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алєашқы ресми жарияланєанынан кейін алты ай ґткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
2) осы Кодекстің 71-бабына сәйкес республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануєа рұқсат беруі жґнінде ұсыныстар дайындау;
3) ауыл шаруашылыєы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру жґнінде ұсыныстар дайындау;
4) жерді резервте қалдыру жґніндегі ұсыныстарды дайындау;
5) республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер балансын жасау;
6) республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының жер учаскелерін беру және олардың нысаналы мақсатын ґзгерту жґніндегі ұсыныстары мен шешімдерінің жобаларын дайындау;
7) алып тасталды - ҚР 2011.07.20 N 464-IV (алєашқы ресми жарияланєанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
8) алып тасталды - ҚР 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
9) ауыл шаруашылыєы мақсатындаєы жер учаскелерінің паспорттарын беру;
10) жер учаскесін сатып алу-сату шарттары мен жалдау және жерді уақытша ґтеусіз пайдалану шарттарын жасасу және жасалєан шарттар талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;
11) иесі жоқ жер учаскелерін анықтау және оларды есепке алу жґніндегі жұмысты ұйымдастыру;
12) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шыєару жґнінде ұсыныстар дайындау;
13) жер учаскелерінің бґлінетіндігі мен бґлінбейтіндігін айқындау;
14) мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (баєалау) құнын бекіту;
15) жерге орналастыруды жүргізуді ұйымдастыру және жер учаскелерін қалыптастыру жґніндегі жерге орналастыру жобаларын бекіту;
16) жерді аймақтарєа бґлу жобаларын және республикалық маңызы бар қаланың, астананың жерін ұтымды пайдалану жґніндегі баєдарламаларды, жобалар мен схемаларды әзірлеуді ұйымдастыру;
17) жер сауда-саттыєын (конкурстар, аукциондар) жүргізуді ұйымдастыру;
18) жерді пайдалану мен қорєау мәселелеріне қатысты баєдарламалардың, жобалар мен схемалардың сараптамасын жүргізу;
19) жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың, сондай-ақ жер құқыєы қатынастарының басқа да субъектілерінің есебін жүргізу;
20) мақсаты бойынша пайдаланылмай жатқан жерлерді анықтау жатады.
3. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың уәкілетті органдарының аудан шекарасы, қала шекарасы (шегі) шебіндегі және оның әкімшілік баєыныстылыєына берілген аумақтаєы құзыретіне:
1) иесі жоқ жер учаскелерін анықтау және оларды есепке алу жґніндегі жұмысты ұйымдастыру;
2) ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының жер учаскелерін беру және олардың нысаналы мақсатын ґзгерту жґніндегі ұсыныстары мен шешімдерінің жобаларын дайындау;
2-1) жер қойнауын пайдаланудың мемлекеттік геологиялық зерттеуге және барлауєа байланысты мақсаттары үшін жер учаскелерін беру жґніндегі аудандық атқарушы органның ұсыныстары мен шешімдерінің жобаларын дайындау;
3) мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шыєару жґнінде ұсыныстар дайындау;
4) жер учаскелерінің бґлінетіндігі мен бґлінбейтіндігін айқындау;
5) мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (баєалау) құнын бекіту;
6) жерге орналастыруды жүргізуді ұйымдастыру және жер учаскелерін қалыптастыру жґніндегі жерге орналастыру жобаларын бекіту;
7) жерді аймақтарєа бґлу жобаларын және аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жерін ұтымды пайдалану жґніндегі баєдарламаларды, жобалар мен схемаларды әзірлеуді ұйымдастыру;
8) елді мекендер аумаєының жер-шаруашылық орналастыру жобаларын әзірлеуді ұйымдастыру;
9) жер сауда-саттыєын (конкурстар, аукциондар) жүргізуді ұйымдастыру;
10) жерді пайдалану мен қорєау мәселелеріне қатысты қалалық, аудандық баєдарламалардың, жобалар мен схемалардың сараптамасын жүргізу;
11) аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жер балансын жасау;
12) жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың, сондай-ақ жер құқыєы қатынастарының басқа да субъектілерінің есебін жүргізу;
13) алып тасталды - ҚР 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
14) алып тасталды - ҚР 2011.07.20 N 464-IV (алєашқы ресми жарияланєанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
15) ауыл шаруашылыєы мақсатындаєы жер учаскелерінің паспорттарын беру;
16) жер учаскесін сатып алу-сату шарттары мен жалдау және жерді уақытша ґтеусіз пайдалану шарттарын жасасу және жасалєан шарттар талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыру;
17) осы Кодекстің 71-бабына сәйкес ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануєа рұқсат беруі жґнінде ұсыныстар дайындау;
18) ауыл шаруашылыєы алқаптарын бір түрден екіншісіне ауыстыру жґнінде ұсыныстар дайындау;
19) жерді резервке қалдыру жґніндегі ұсыныстарды дайындау жатады.
Ескерту. 14-1-баппен толықтырылды - ҚР 2006.01.10 N 116 (2006.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, ґзгеріс енгізілді - 2007.07.06 N 279, 2007.07.21 N 297 (ресми жарияланєан күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.03.01 N 414-IV (алєашқы ресми жарияланєан күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.20 N 464-IV (алєашқы ресми жарияланєанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.09 N 535-IV (алєашқы ресми жарияланєанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
 

 

...

Құрметті әріптестер!

Қазіргі уақытта, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жанында азаматтарға, мемлекеттік қызметшілерге, сондай-ақ басқа да тұлғаларға мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелері бойынша кеңес беру және ақпараттандыру жүйесін дамыту мен таратуды ұйымдастыру мақсатында 1494 Call-center (Кеңес беру орталығы) құрылып қызмет көрсетуде. Бұл туралы толық ақпаратпен Агенттіктің anticorruption.gov.kz  сайтынан танысуға болады.

Кеңес беру орталығына қоңырау бүкіл республика бойынша қалалық  телефон мен ұялы байланыс операторлары арқылы абоненттермен «1494» (қоңыраулар тегін) нөмірін теру бойынша жүзеге асырылады. Сонымен бірге, азаматтардың электронды өтініштері мен арыздары 1494 kz Порталына қабылданады.

Кеңес беру орталығының басты міндеті мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғау, тұрғындарға сапалы құқықтық көмек көрсету және азаматтардың, сонымен қатар өзге де мүдделі тұлғалардың құқықтық сауаттылығын қалыптастыру болып табылады. 

Осы міндеттерді жүзеге асыру барысында Орталық қызметкерлері тұрғындарға заңнама нормаларын және мемлекеттік қызметтердің ұсынылу тәртібін түсіндіреді, сонымен бірге азаматтардың сыбайлас жемқорлық сипатындағы өтініштерін қабылдайды.
 


 

 

Саран қаласында жер қатынастарын дамыту деңгейін бағалаңыз?
Берілген сауалдар мұрағаты

Ауа-райы
Астана 23
Саран 20
Қарағанды 19

Валютаның бағамы
 
Доллар (АҚШ)     330.67
      
Евро        350.38
 
Ресей рублі рубль        444.72Наурыз, 2018
ДНСНСРБНЖМСБЖБ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031